จัดการไฟล์หนังสือในปากกาได้ด้วยตัวเอง

เพิ่มไฟล์หนังสือใหม่-ลบไฟล์หนังสือที่ไม่ใช้แล้วในปากกาพูดได้ของคุณด้วยตัวเอง

การเพิ่ม-ลบไฟล์ด้วยตัวเอง สามารถทำได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงแค่เข้าไปจัดการใน Folder ที่ชื่อว่า EBOOK

desktop_windows ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS


วิธีการเพิ่มไฟล์ในปากกา MIS TalkingPen


1. กดเข้าไปที่เมนู ดาวน์โหลด ตรวจสอบรุ่นของปากกาที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์ว่าตรงกันหรือไม่

2. หาหนังสือเล่มที่คุณต้องการ จากนั้นกดปุ่มดาวน์โหลดที่อยู่ใต้รูปภาพหนังสือ


3. เชื่อมต่อปากกาเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางสาย USB


4. คัดลอกไฟล์ที่ Download มา จากนั้นนำไปวางไว้ที่ Folder EBOOK ที่อยู่ในปากกา TALKINGPEN